top of page

พ่อแม่ควรรู้ “ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของเด็ก”

ในการเพิ่มความสูงให้กับลูกอย่างถูกวิธีนั้น คุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสูง เพื่อที่จะได้พัฒนาการเติบโตของลูกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลักๆ แล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อมๆ กันเลย

Kids Racing

ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

เริ่มกันจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้กันก่อน โดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพันธุกรรมเพราะส่งผลต่อความสูง 60-70% กล่าวคือถ้าพ่อแม่สูง ลูกก็มีโอกาสสูง ในขณะที่ถ้าพ่อแม่ตัวเล็ก ลูกก็มีโอกาสที่จะตัวเล็กได้  รองลงมาก็คือเพศและเชื้อชาติ ซึ่งทางสถิติและผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง คนที่มีเชื้อชาติยุโรปส่วนใหญ่มีส่วนสูงมากกว่าคนที่มีเชื้อชาติเอเชีย

 แต่อย่าเพิ่งถอดใจไปเพราะคุณพ่อคุณแม่ยังมีตัวช่วยอื่นๆ ที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะพันธุกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกาย หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ปัจจัยที่ควบคุมได้

มาต่อกันที่ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้กันบ้าง ซึ่งในส่วนนี้หากจะถามว่าอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะก็คงต้องยกให้กับเรื่องของอาหารและโภชนาการ ข่าวดีก็คือในปัจจุบันเรามีองค์ความรู้มากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อการเสริมสร้างการเจริญเติบโตในเรื่องของความสูง ไปพร้อมๆ กับความแข็งแรงที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

           

สำหรับอาหารและโภชนาการพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็ก แต่อาจจะหลงลืมหรือว่าไม่ได้จริงจังกับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการทานอาหารให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาที่สมวัย โดยเฉพาะสารอาหารที่สร้างเสริมกระดูกจะมีส่วนสำคัญต่อความสูงของเด็ก ได้แก่ สารอาหารประเภทโปรตีน แคลเซียม วิตามินดี และแร่ธาตุต่างๆ ยังไม่สายเกินไปที่คุณพ่อคุณแม่จะหันมาใส่ใจเรื่องนี้ อันจะช่วยให้ลูกมีความสูงโดยเฉลี่ยที่มากกว่าตัวเรา และเอาชนะพันธุกรรมได้ในที่สุด

นอกจากเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้อีกอย่างก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสูง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันหลายคนตระหนักถึงเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้น ทางการแพทย์เองก็ให้ความสำคัญเนื่องจากการนอนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและศักยภาพในด้านต่างๆ ของผู้คนในหลายด้านด้วยกัน

ปัจจัยสุดท้ายที่เราควบคุมได้ คือการออกกำลังกาย โดยการออกกำลังกายที่จะช่วยเพิ่มความสูงแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมที่สำคัญคือ

1. การออกกำลังกายที่มีการออกแรงกระแทก หรือออกแรงต้านต่อบริเวณข้อต่อต่างๆ ซึ่งแรงกระแทกหรือแรงต้านเหล่านี้จะช่วยไปกระตุ้น Epiphyseal Plate หรือ Growth Plate บริเวณกระดูกอ่อนของข้อต่อต่างๆ ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นให้กระดูกมีการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นมาใหม่ และกระตุ้นการดึงสารอาหารเข้ามาใช้ในกระดูก จึงทำให้กระดูกมีความแข็งแรง มวลกระดูกหนาแน่นขึ้น

2. การออกกำลังกายที่มีการยืดเหยียดเอ็น และกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณการยืดแกนกลางของลำตัว เช่น การโหนบาร์ การเล่นโยคะ จะช่วยทำให้เอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ แข็งแรงรองรับการเจริญเติบโตของกระดูกได้ดี รวมถึงยังช่วยกระตุ้นการยืดของกระดูกได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้การออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่ง Growth Hormone อีกด้วย

            ได้ทราบกันไปแล้วว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสูง คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูก รวมถึงเลือกสรรโภชนาการดีๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ลูกของเราสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เป็นของขวัญดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถให้กับลูกได้ไปตลอดชีวิตของเขา

“เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูง เลือก HiGo เม็ดเดียวครบ จบทุกความต้องการสูง”

1.jpeg
bottom of page