top of page

ในแต่ละช่วงวัย ความสูงลูก จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่?

ในแต่ละช่วงวัย ความสูงลูก จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่?คุณพ่อคุณแม่มักมีคำถามว่า ความสูงลูก ของตัวเองจะสูงได้ปีละกี่เซนติเมตร มีคำแนะนำอย่างไรบ้าง

อัตราการเจริญเติบโตของลูกจะขึ้นอยู่กับว่า ลูกได้ผ่านช่วงยืดตัว (Growth Spurt) มาแล้วหรือยัง ถ้าผ่านช่วงที่มีการยืดตัวไปแล้ว ค่าเฉลี่ยความสูงจะไม่เหมือนช่วงก่อนที่จะมีการยืดตัว เนื่องจาก อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ทำให้แผ่นการเจริญเติบโต (Growth Plate) ปิดลง โดยความสูงเฉลี่ยจะค่อยๆลดลงตามลำดับเป็น 5 - 7 ซม./ปี จากนั้นเหลือ 3 - 5 ซม./ปี และ 1 - 2 ซม./ปี จนหยุดสูง ในขณะที่เด็กที่กำลังเข้าสู่ช่วงยืด

อายุ

อัตราการเพิ่มความสูง (เซนติเมตรต่อปี)

แรกเกิด - 1 ปี

23 - 27 เซนติเมตรต่อปี

1 - 2 ปี

10 - 12 เซนติเมตรต่อปี

2 - 4 ปี

6 - 7 เซนติเมตรต่อปี

ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น

4 - 5.5 เซนติเมตรต่อปี

ช่วงวัยรุ่น เด็กจะมีเวลาประมาณ 1 - 2 ปี ที่จะมีการเพิ่มความสูงสูงสุด (Peak Pubertal Growth Spurt)


เด็กผู้หญิง

7 - 10 เซนติเมตรต่อปี

เด็กผู้ชาย

8 - 12 เซนติเมตรต่อปี

ตัว ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสูงเฉลี่ยของเด็กผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ 10 - 14 ซม./ปี ส่วนเด็กผู้หญิงประมาณ 8 - 10 ซม./ปี แต่การจะบอกอย่างจำเพาะเจาะจงว่าในแต่ละปีลูกจะสูงได้กี่เซนติเมตรนั้นเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับอาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย และการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ลูกๆยังมีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้อีก


เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่เน้นเรื่องอาหารและโภชนการ ทั้งโปรตีน วิตามินต่างๆ ทั้งวิตามินซี วิตามิน K2 และวิตามิน D3 แคลเซียม และเกลือแร่ต่างๆ ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกให้เพียงพอและเต็มที่เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขาจะทำได้

โดยปกติในเด็กไทยจะมีอัตราการเพิ่มความสูงตามมาตรฐาน ดังนี้


1. การคำนวณความสูงสุดท้ายจากความสูงของพ่อแม่ (Midparental Height และ Target Height) เป็นความสูงตามศักยภาพทางพันธุกรรม โดยพ่อแม่สามารถลองคำนวณความสูงคร่าว ๆ ของลูกได้เองดังนี้

เด็กผู้ชาย = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13) ÷ 2


ยกตัวอย่างเช่น

ส่วนสูงพ่อ = 175 ซม. ส่วนสูงแม่ = 152 ซม. 175 + 152 = 327 ซม. นำผลลัพธ์ไปบวก 13 จะได้ 327 + 13 = 340 นำผลลัพธ์หารด้วย 2 จะได้ 340 / 2 = 170 170 เซนติเมตร คือความสูงคร่าว ๆ ของ ความสูงลูก


เด็กผู้หญิง = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ – 13) ÷ 2

ยกตัวอย่างเช่น

ส่วนสูงพ่อ = 175 ซม. ส่วนสูงแม่ = 152 ซม. 175 + 152 = 327 นำผลลัพธ์ไปลบ 13 จะได้ 327 – 13 = 314 นำผลลัพธ์หารด้วย 2 จะได้ 314/2 = 157 157 เซนติเมตร คือ ความสูงคร่าว ๆ ของ ความสูงลูก สาวในอนาคต

***อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของความสูงสุดท้ายจะอยู่ในช่วงบวกลบ 8.5 เซนติเมตร ดังนั้นความสูงสุดท้ายของลูกชาย ตามตัวอย่างจะอยู่ที่ 161 – 179 เซนติเมตร และลูกสาวจะอยู่ที่ 148 – 166 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้แล้ว ยังมีวิธีการที่ทำให้สูงโดยธรรมชาติ


2.การคำนวณความสูงสุดท้ายจากภาพถ่ายเอกซเรย์อายุกระดูก (Bone Age) (Predicted Adult Height)

เราสามารถรู้อายุกระดูกได้จากการเอกซเรย์มือซ้าย ตั้งแต่ข้อมือถึงปลายนิ้ว โดยเปรียบเทียบการเจริญของกระดูกทุกชิ้นกับภาพถ่ายเอกซเรย์อายุกระดูกมาตรฐาน ซึ่งอายุกระดูกจะบอกได้ว่า เด็กแต่ละคนสามารถเจริญเติบโตได้อีกมากน้อยเพียงใด และโดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กโดยใช้กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตตามเพศและเชื้อชาติ ซึ่งมีทั้งกราฟความสูงและน้ำหนักเมื่อเทียบกับอายุ พ่อแม่สามารถนำน้ำหนักส่วนสูงมาลองจุดเทียบกับค่าปกติได้


ตามปกติแล้วแพทย์จะใช้ข้อมูลคำนวณความสูงจากทั้ง 2 วิธี โดยการคำนวณความสูงสุดท้ายจากพันธุกรรมควบคู่กับภาพถ่ายเอกซเรย์กระดูกเพื่อดูอายุกระดูก ซึ่งอายุกระดูกจะบอกได้ว่าเด็กจะสามารถเติบโตได้อีกมากน้อยเพียงใด แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสูงสุดท้ายร่วมกัน โดยที่อายุกระดูกไม่จำเป็นต้องเท่ากับอายุจริง เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ และฮอร์โมนเป็นตัวกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเพศ ซึ่งการคำนวณด้วยวิธีนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ ***


นอกจากนี้ยังมี อาหารเสริมความสูง และวิธีการเลือก อาหารเสริม ถ้าอยากสูง สามารถดูได้ที่นี่


Comentários


bottom of page