top of page

ทำความรู้จักสารอาหารที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของร่างกายและการเพิ่มความสูง

เรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นก็คือ สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเพิ่มความสูง ซึ่งภาวะโภชนาการนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่เราสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างการเจริญเติบโตในเรื่องของความสูง โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเพิ่มความสูงได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้คือ

messageImage_1623401221953.jpg

1.โปรตีน

 หากพูดถึงโปรตีน เชื่อว่าคำนี้เราคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียน สำหรับใครที่อาจจะลืมไปแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้ง โดยโปรตีน เป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกๆ เซลล์ของร่างกาย ทั้งกระดูก กระดูกอ่อน กล้ามเนื้อ ผิวหนัง เลือด หรือแม้แต่เส้นผมและเล็บ ก็ประกอบขึ้นด้วยโปรตีนเป็นหลัก นอกจากนี้โปรตีนยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีหน้าที่สำคัญในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอ เราจึงจำเป็นต้องบริโภคโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวัน ซึ่ง โปรตีนจะอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่และถั่ว

รู้หรือไม่ว่ากระดูกของคนเรามีโปรตีนเป็นส่วนประกอบถึง 1 ใน 3 ของน้ำหนักกระดูก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ collagen type II, proteoglycans, hyaluronic acid, chondroitin sulfate และโปรตีนในรูปแบบอื่นๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบโครงสร้างของกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง ยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้การรับประทานสารอาหารประเภทโปรตีนยังมีผลต่อการสร้างและเพิ่มมวลกระดูก และส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงเปปไทด์ฮอร์โมนที่มีผลต่อความสูง คือ IGF-1 (insulin like growth factor-1) โดยมีรายงานว่าหากรับประทานโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลทำให้การหลั่ง IGF-1 ลดลง ดังนั้น โปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญต่อการสร้างเสริมกระดูก และกล้ามเนื้อเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเพิ่มความสูงของร่างกาย

2.เกลือแร่ และแร่ธาตุต่างๆ

เกลือแร่ และแร่ธาตุต่างๆ เป็นองค์ประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อและเส้นประสาท เอนไซม์ ฮอร์โมนควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในทุกอวัยวะ ร่างกายต้องได้รับเพียงพอ จึงจะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และแข็งแรง และไม่ว่าวิตามินจะมีความสำคัญเพียงใด ก็ไม่สามารถทำงานทำงานได้อย่างเต็มที่หากปราศจากเกลือแร่ ตัวอย่างเกลือแร่ที่ช่วยเสริมให้วิตามินทำงานได้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น

สำหรับเกลือแร่ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและเพิ่มความสูงก็คือแคลเซียม โดย แคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกและฟัน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด การแข็งตัวของเลือด การหดตัวของกล้ามเนื้อ การทำงานของระบบประสาทและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย หากขาดแคลเซียมจะส่งผลต่อกระดูก ในเด็กจะทำให้กระดูกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เกิดภาวะกระดูกอ่อน (Rickets) และทำให้กระดูกผิดรูปและเปราะหักง่าย ในผู้ใหญ่ก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นโรคกระดูกพรุน เกิดภาวะกระดูกหักได้ง่าย ดังนั้น ในวัยเด็กจึงจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตเพื่อนำไปใช้ในการสร้างกระดูก ส่วนในผู้ใหญ่ก็ควรได้รับแคลเซียมเพื่อเพิ่มมวลกระดูก และเพื่อช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุน

3. วิตามินต่างๆ  

วิตามินต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูก และมีส่วนช่วยในกระบวนการเพิ่มความสูงได้แก่ วิตามินดี และวิตามินซี โดยวิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและเสริมสร้างกระดูกนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบต่างๆ เช่น สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคกระดูกพรุน ลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งร่างกายเราสามารถสร้างวิตามินดีได้เองจากใต้ชั้นผิวหนัง โดยการกระตุ้นด้วยรังสี UVB ในแสงแดดอ่อนๆ จะเปลี่ยนไขมันที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังให้เป็นวิตามินดี นอกจากนี้เรายังได้รับจากการรับประทานอาหารประเภท นม ปลาไขมันสูง เช่น แซลมอน ทูน่า ซาดีน ในขณะที่วิตามินซี จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรตีนที่เป็นโครงสร้างสำคัญของกระดูกอ่อน จึงมีผลทำให้การเจริญเติบโตของกระดูก และกระดูกอ่อนแข็งแรง

จะเห็นว่า โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ล้วนมีความเชื่อมโยงส่งเสริมกัน และสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา รวมถึงความสูงด้วย แต่ในชีวิตประจำวันเราอาจไม่สามารถได้รับสารอาหารทุกอย่างได้ครบถ้วน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo จึงเป็นอีกทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่เลือกเป็นตัวช่วยในการเสริมพัฒนาการของลูกเพื่อให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่รวมเอาไว้ด้วยกันในแบบ Smart Pill Growth Comprehensive ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่รวมทุกความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงไว้ในอาหารเสริมเพียงเม็ดเดียว ของขวัญที่คุณสามารถมอบให้กับลูกรักเพื่อการเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปในอนาคต

“เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูง เลือก HiGo เม็ดเดียว ครบ จบทุกความต้องการสูง”

1.jpeg
bottom of page