top of page

ทำความรู้จัก HiGo
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณพ่อคุณแม่วางใจ

เรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นก็คือ สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเพิ่มความสูง ซึ่งภาวะโภชนาการนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่เราสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างการเจริญเติบโตในเรื่องของความสูง โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเพิ่มความสูงได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้คือ

Tray of Food

รู้หรือไม่ว่ากระดูกของคนเรามีโปรตีนเป็นส่วนประกอบถึง 1 ใน 3 ของน้ำหนักกระดูก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ collagen type II, proteoglycans, hyaluronic acid, chondroitin sulfate และโปรตีนในรูปแบบอื่นๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบโครงสร้างของกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง ยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้การรับประทานสารอาหารประเภทโปรตีนยังมีผลต่อการสร้างและเพิ่มมวลกระดูก และส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงเปปไทด์ฮอร์โมนที่มีผลต่อความสูง คือ IGF-1 (insulin like growth factor-1) โดยมีรายงานว่าหากรับประทานโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลทำให้การหลั่ง IGF-1 ลดลง ดังนั้น โปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญต่อการสร้างเสริมกระดูก และกล้ามเนื้อเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเพิ่มความสูงของร่างกาย

สำหรับเกลือแร่ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและเพิ่มความสูงก็คือแคลเซียม โดย แคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกและฟัน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด การแข็งตัวของเลือด การหดตัวของกล้ามเนื้อ การทำงานของระบบประสาทและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย หากขาดแคลเซียมจะส่งผลต่อกระดูก ในเด็กจะทำให้กระดูกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เกิดภาวะกระดูกอ่อน (Rickets) และทำให้กระดูกผิดรูปและเปราะหักง่าย ในผู้ใหญ่ก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นโรคกระดูกพรุน เกิดภาวะกระดูกหักได้ง่าย ดังนั้น ในวัยเด็กจึงจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตเพื่อนำไปใช้ในการสร้างกระดูก ส่วนในผู้ใหญ่ก็ควรได้รับแคลเซียมเพื่อเพิ่มมวลกระดูก และเพื่อช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุน

จะเห็นว่า โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ล้วนมีความเชื่อมโยงส่งเสริมกัน และสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา รวมถึงความสูงด้วย แต่ในชีวิตประจำวันเราอาจไม่สามารถได้รับสารอาหารทุกอย่างได้ครบถ้วน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo จึงเป็นอีกทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่เลือกเป็นตัวช่วยในการเสริมพัฒนาการของลูกเพื่อให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่รวมเอาไว้ด้วยกันในแบบ Smart Pill Growth Comprehensive ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่รวมทุกความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงไว้ในอาหารเสริมเพียงเม็ดเดียว ของขวัญที่คุณสามารถมอบให้กับลูกรักเพื่อการเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปในอนาคต

“เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูง เลือก HiGo เม็ดเดียว ครบ จบทุกความต้องการสูง”

1.jpeg
bottom of page