top of page

ทำความรู้จักกับเวย์โปรตีน (Whey Protein)
สารอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสูง

เวย์โปรตีน (Whey Protein) คือโปรตีนที่สกัดมาจากน้ำนมวัว โดยนำน้ำนมวัวที่คัดแยกมาจากกระบวนการทำเนยแข็งมาสกัดแยกส่วนที่เป็นเคซีนโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ออกมาให้เหลือเพียงแค่โปรตีนบริสุทธิ์เข้มข้นเท่านั้น จากนั้นจึงนำไปแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์จากเวย์โปรตีนได้ตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

Powder-Scoops-3.jpg

1. เวย์โปรตีน คอนเซนเทรต (Whey Protein Concentrate: WPC)

ได้จากการนำวัตถุดิบเวย์โปรตีนที่ได้ในกระบวนการผลิตขั้นต้นมาผ่านการกรองด้วยแบบ Ultrafiltration เพื่อแยกน้ำตาลแลกโตส(Lactose) และไขมันนม (Milk Fat) ที่มีอยู่มากออกไป แล้วทำให้แห้ง (Dehydration) ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เพื่อให้ได้ผงเวย์โปรตีนที่มีความเข้มของโปรตีนอยู่ในช่วง 29 - 89% มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน และยังมี Branched-chain Amino Acids (BCAAs) ที่มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟู ซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย

ข้อดีของเวย์โปรตีน คอนเซนเทรต คือ มีราคาถูกกว่าเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆ เนื่องจากไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมากเหมือนเวย์โปรตีนประเภทอื่น แต่ในขณะเดียวกันเวย์โปรตีน คอนเซนเทรตก็ยังมีน้ำตาลแลกโตสอยู่จำนวนหนึ่ง ทำให้มีข้อเสีย คือ ในบุคคลที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลกโตสบกพร่อง (Lactoseintolerance) อาจเกิดอาการท้องเสีย ท้องอืด แน่นท้องเหมือนกับการดื่มนมได้ เพราะฉะนั้น เวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจึงเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแลกโตสในนม 

2. เวย์โปรตีน ไอโซเลต (Whey Protein Isolate: WPI)

คือเวย์โปรตีนบริสุทธิ์ ที่ได้จากการนำเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตมาทำให้ความเข้มข้นของโปรตีนสูงขึ้น และแยกเอาน้ำตาลแลกโตส และไขมันนมที่ยังคงมีผสมอยู่บ้างออกไปอีก โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติม คือ กระบวนการ Ion-exchange (IE) เป็นการแยกโมเลกุลของสารต่างๆ ออกจากกันโดยอาศัยประจุไฟฟ้าบนโมเลกุลที่ต่างกัน หรือ Cross Flow Microfiltration (CFM) เป็นการกรองผ่านตัวกรองที่ทำจากเซรามิค ซึ่งจะรักษาคุณสมบัติพิเศษของเวย์โปรตีนไว้ได้ดี การผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถทำให้เวย์โปรตีนชนิดนี้มีความเข้มข้นสูงมากกว่า 90% เลยทีเดียว  

นอกจากนี้เวย์โปรตีน ไอโซเลต ยังมีกรดอะมิโนครบถ้วนเช่นเดียวกับเวย์โปรตีน คอนเซนเทรต ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ทั้ง 8 ชนิด หรือกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้อีก 20 ชนิด ที่มากไปกว่านั้นคือมี Brached Chain Amino Acid (BCAAs) ในปริมาณที่สูงกว่าเวย์โปรตีน คอนเซนเทรต ซึ่งกรดอะมิโน BCAAs เหล่านี้ มีการศึกษาแล้วว่ามีความสำคัญในการช่วยฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงช่วยเพิ่มระดับ Growth Hormone อีกด้วย

เนื่องจากเวย์โปรตีน ไอโซเลต จะต้องผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนมากกว่าเวย์โปรตีน คอนเซนเทรต รวมถึงคุณสมบัติที่เหนือกว่า จึงทำให้เวย์โปรตีน ไอโซเลต มีราคาสูงกว่า แต่มีข้อดี คือ ให้ปริมาณโปรตีนเข้มข้น และกรดอะมิโนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงสามารถใช้ได้ในบุคคลที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลก

3. เวย์โปรตีน ไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed Whey Protein: HWP)

เป็นเวย์โปรตีนที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงสุด คือมากกว่า 90% ขึ้นไป โดยเวย์โปรตีนชนิดนี้ได้จากการนำเวย์โปรตีน คอนเซนเทรต หรือ เวย์โปรตีน ไอโซเลต มาผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ (Hydrolysis) อีกทีหนึ่ง เพื่อทำให้โมเลกุลของเวย์โปรตีนที่มีขนาดใหญ่มากถูกย่อยจนอยู่ในรูปของโมเลกุลเล็กๆ ที่เรียกว่า เปปไทด์ (peptides) และกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าโปรตีนที่อยู่ในรูปของ เปปไทด์สายสั้นๆ จะถูกร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าในรูปโมเลกุลใหญ่ และยังมีโอกาสทำให้เกิดการแพ้โปรตีนน้อยลงกว่าเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆ แต่มีข้อเสียคือ มีรสชาติที่ขมมาก ราคาแพง และในกระบวนการไฮโดรไลซ์ อาจทำให้โปรตีนชนิดย่อยๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษถูกทำลายไปได้ จึงมักไม่นิยมใช้เวย์ โปรตีน ไฮโดรไลซ์ 100% แต่มักจะนำไปผสมกับเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ดีขึ้นและเพื่อให้มีรสชาติที่สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้น

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจ เวย์ โปรตีน มากขึ้นเมื่อต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเวย์ โปรตีน เป็นส่วนประกอบ เพื่อช่วยในพัฒนาการด้านความสูงและการเจริญเติบโตอย่างสมวัยของคนที่คุณรัก

แล้วอย่าลืมมาเป็นครอบครัว HiGo ด้วยกันนะ

“เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูง เลือก HiGo เม็ดเดียว ครบ จบทุกความต้องการสูง”

1.jpeg
bottom of page