top of page

น้องเป็นพาหะ ธาลัสซีเมีย ทานอาหารเสริมเพิ่มความสูง HiGo ได้หรือไม่

ทานได้ครับ ใน HiGO มี Folic acid ซึ่งสามารถทานได้ทั้งคนที่เป็นโลหิตจางและคนที่เป็น ธารัสซีเมีย (ไม่สามารถทานธาตุเหล็กได้ในขนาดที่สูง)"ธาลัสซีเมีย" เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้น เปราะ แตก ถูกทำลายง่าย และถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย จากการที่เกิดจากความผิดปกติของยีนในการควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสำคัญในเม็ดเลือดแดง


จากสถิติพบว่ามีคนไทยที่มียีนผิดปกติประมาณ 24 ล้านคน หรือร้อยละ 40 ผู้ที่มียีนผิดปกติชนิดนี้อยู่ในร่างกายโดยไม่มีอาการ เรียกว่า "พาหะ" ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาหะ และผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียมีประมาณ 600,000 คน หรือร้อยละ 1


คนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียจะได้รับยีนผิดปกติมาจากพ่อหรือจากแม่คนใดคนหนึ่ง โดยคนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียจะมีสุขภาพดีเหมือนคนทั่วไป (หรือปัจจุบันเรียกว่าธาลัสซีเมียแฝง) แต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติให้ลูกได้


อาการของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย


มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่ผู้ป่วยเป็น ตั้งแต่ ไม่มีอาการซีด มีอาการซีดเพียงเล็กน้อย ที่ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิต มีอาการซีดรุนแรง โดยจะมีอาการซีด ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับม้ามโต รูปหน้าเปลี่ยน และการเจริญเติบโตผิดปกติ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียบางชนิดจะมีอาการที่รุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือภายหลังคลอดไม่นานจากอาการซีดมาก บวมน้ำ และหัวใจวาย


เมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย ต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้แข็งแรง?


ทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นทาน ผัก ผลไม้ ไข่ นม หรือน้ำนมถั่วเหลือง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เลือด ตับ เครื่องในสัตว์ ออกกำลังกายเบาๆ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือการเล่นกีฬาที่รุนแรง ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ เนื่องจากฟันจะผุง่าย ไม่ควรซื้อยาหรือวิตามินบำรุงเลือดมาทานเอง เพราะยาอาจมีธาตุเหล็กผสมอยู่และอันตรายต่อร่างกาย


พาหะ ธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยงการกิน iron (ธาตุเหล็ก) ในปริมาณสูงๆเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก


ธาลัสซีเมีย และ พาหะ ธาลัสซีเมีย(เป็นธารัสซีเมียแค่ครึ่งหนึ่ง) ให้ทาน Folic acid แทน ซึ่งใน HiGo มี Folic acid อยู่แล้ว


นอกจากนี้ยังมี อาหารเสริมความสูง และวิธีการเลือก อาหารเสริม ถ้าอยากสูง สามารถดูได้ที่นี่

Comentários


bottom of page