top of page

อาหารเสริมเพิ่มความสูงเด็ก HiGo ไม่เหมาะกับใครบ้าง?

อาหารเสริมเพิ่มความสูง เด็ก HiGo ไม่เหมาะกับใครบ้าง?

เมื่อเลือกที่จะทาน อาหารเสริมเพิ่มความสูง แล้ว ก่อนทาน แนะนำว่า เราต้องศึกษาดูก่อนว่า อาหารเสริม เหมาะกับเราหรือไม่ และมีวิธีการทานอย่างไร เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ทั้งนี้หากไม่แน่ใจแนะนำ นำส่วนประกอบของอาหารเสริมปรึกษาแพทย์ เพื่อความมั่นใจ และได้รับผลที่ดีกับร่างกาย
ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ได้หรือไม่


ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ได้ เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย กระดูกและกล้ามเนื้อ แต่ไม่มีผลในการรักษา บำบัดโรคใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดเสมอ


สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ร่วมกับยารักษาโรคประจำตัวหรือยาที่แพทย์สั่งได้หรือไม่


สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ร่วมกับยารักษาโรคประจำตัวหรือยาที่แพทย์สั่งได้ และห้ามหยุดรับประทานยาเองโดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์โดยเด็ดขาด เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Goไม่มีผลในการรักษาบำบัดโรคใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดเสมอสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ในผู้ที่มีประวัติแพ้อาหารทะเลได้หรือไม่


เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค แนะนำให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ในผู้ที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล (ยกเว้นว่าสามารถทานปลาแซลมอนได้)


สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ในผู้ที่มีประวัติแพ้นมได้หรือไม่


ในผู้ที่มีประวัติแพ้นม ไม่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ได้ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนประกอบ แต่ผู้ที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลกโตสบกพร่อง สามารถรับประทานได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ใช้เวย์โปรตีน ไอโซเลต (Whey protein isolate) ที่มีปริมาณน้ำตาลแลกโตสอยู่น้อยมากๆ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้มีประวัติการย่อยน้ำตาลแลกโตสบกพร่อง ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ด้วยความระมัดระวัง ร่วมกับการสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะย่อยน้ำตาลแลกโตสบกพร่อง เช่น ปวดท้อง ท้องอืด มีลมในทางเดินอาหาร แน่นท้อง ไม่สบายท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น


ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ/รับประทานเจสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพิ่มความสูง Hi Go ได้หรือไม่


ผู้ที่รับประทานมังสวิรัต/รับประทานเจ ไม่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบของนม และปลา


สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพิ่มความสูง Hi Go ได้หรือไม่


สตรีมีครรภ์และสตรีกำลังให้นมบุตรไม่แนะนำรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go หรือ สามารถนำส่วนประกอบไปปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อพิจรณาได้


ผู้ที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลกโตส บกพร่อง (Lactose intolerance) สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ได้หรือไม่


ผู้ที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลกโตส บกพร่อง (Lactose intolerance) สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ได้ แต่แนะนำให้รับประทานด้วยความระมัดระวัง และสังเกตอาการภาวะย่อยน้ำตาลแลกโตส บกพร่องร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง ท้องอืด มีลมในทางเดินอาหาร แน่นท้อง ไม่สบายท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น เนื่องจาก ในสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ยังมีส่วนประกอบของน้ำตาลแลกโตสอยู่เล็กน้อย จากเวย์โปรตีน ไอโซเลต (Whey Protein Isolate) และ ผงโคลอสตรุม (Colostrum)


อายุเท่าไหร่ทานได้ผล


สามารถทานได้เลย ปกติก็จะประมาณ 5 ขวบขึ้นไปครับ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงยืดตัว เพราะ HiGo เป็นอาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของน้องๆทุกๆช่วงวัย ช่วงยืดตัว หรือ ช่วงเติบโตเร็ว ( Growth Spurt ) ผู้หญิง ประมาณ 11-12 ปี >>>>> 8-10 ซม ต่อ ปี ผู้ชาย ประมาณ 13-14 ปี >>>>> 10-14 ซม ต่อ ปี


สารสกัด Collagen Type II (UC-II) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo ทำจากอะไร และคนที่เป็นโรคเก๊าต์สามารถรับประทานได้หรือไม่


สารสกัด UC-II คือ Undenatured Collagen Type II เป็นโปรตีนคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างกระดูกอ่อน ผลิตมาจากกระดูกอ่อนบริเวณหน้าอกของไก่ (Chicken sternum cartilage) เป็นโปรตีนคอลลาเจนที่ผลิตด้วยอุณหภูมิต่ำและไม่ใช้เอนไซม์ ทำให้ได้โครงสร้างแบบ undenatured หรือไม่ถูกทำลายให้เสียสภาพ ซึ่งมีโครงสร้างใกล้เคียงมากที่สุดกับ Collagen Type II ที่ร่างกายสร้างได้เอง ทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในคนที่เป็นโรคเก๊าต์สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo ได้ เนื่องจากโปรตีนกระดูกอ่อนบริเวณหน้าอกไก่ไม่ได้มีปริมาณเบสพิวรีน (Purine) สูงจนไปกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคเก๊าต์กำเริบได้ เพราะฉะนั้น สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย


ผู้สูงอายุที่มีความกังวลว่าจะเกิดกระดูกงอกจากการได้รับแคลเซียมที่มากเกินไป สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มความสูง HiGo ได้หรือไม่ เนื่องจากมีส่วนประกอบของแคลเซียมอยู่ด้วย


สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดกระดูกงอกนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดกระดูกงอกกับการที่ข้อต่อหรือเส้นเอ็นเกิดความเสียหาย ร่างกายจึงพยายามซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยการสร้างกระดูกงอกขึ้นมาทดแทนใกล้กับบริเวณที่เสื่อมสภาพลง โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดมาจากความเสียหายบริเวณข้อต่อจากโรคข้อเสื่อม ทั้งนี้การได้รับแคลเซียมเสริม หรือได้รับแคลเซียมในปริมาณมาก ไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกงอกแต่อย่างใด


เพราะฉะนั้น สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo ได้ นอกจากจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกงอกแล้ว ส่วนประกอบสำคัญใน HiGo หลายตัว ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกงอกได้อีกด้วย ได้แก่ UC-II ที่มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของข้อต่อจากโรคข้อเสื่อม, สารสกัดจากกระดูกอ่อนจมูกปลาแซลม่อนที่มีโปรตีนโปรตีโอไกลแคน


ช่วยลดการปวดจากข้อเข่าเสื่อม รวมถึงยับยั้งการเกิดกระดูกงอก และยังมีวิตามิน K2 นำพาแคลเซียมไปสะสมที่กระดูกอย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงในการสะสมแคลเซียมผิดที่มากเกินไป เช่น ไปสะสมที่หัวใจและหลอดเลือดต่างๆ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Comments


bottom of page