top of page

อาหารเสริมเพิ่มความสูง เหมาะกับอายุเท่าไหร่? และต้องทานอย่างไร?

อาหารเสริมเพิ่มความสูง เหมาะกับอายุเท่าไหร่? และต้องทานอย่างไร?

เรามาดูกันดีกว่า ว่า ถ้าเราเลือกที่จะทาน อาหารเสริมเพิ่มความสูง แล้ว จะมีวิธีการทานอย่างไร แบบไหนที่เหมาะกับเรา หรือแบบไหนที่ไม่แนะนำให้ทาน เพื่อความปลอดภัย และเติบโตได้อย่างเต็มที่


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go เหมาะกับใครบ้าง?ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go เหมาะกับทุกช่วงวัย เพราะ HiGo มีสารอาหาร ทั้ง เกลือแร่ วิตามิน โปรตีนที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย โดยในวัยเด็ก จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตของกระดูก และ กระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสำคัญต่อการเพิ่มความสูงในวัยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาทองของการเจริญเติบโต (Growth Spurt) ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากภาวะข้อเสื่อม รวมถึงป้องกันหรือชะลอการเกิดกระดูกพรุนได้


รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด


รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ตามปริมาณที่แนะนำ โดยรับประทานหลังอาหารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง ขึ้นกับโภชนาการหรือปริมาณสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน หากวันไหนรับประทานอาหารไม่ครบถ้วน หรือรับประทานน้อยกว่าปกติ ก็อาจจะรับประทาน 2-3 เม็ดต่อวัน หรือหากวันไหนรับประทานอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดี ก็อาจจะรับประทานเสริมเพียงวันละ 1 เม็ด ทั้งนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ(อย่างน้อย 8 ชั่วโมงและควรเริ่มนอนไม่ควรเกิน 22.00 น ) ทำจิตใจให้แจ่มใส ลดความเครียด เพื่อให้ร่างกายได้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย


ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go นานเท่าไรจึงจะเห็นผล


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก กล้ามเนื้อ และร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจำเป็นและสำคัญต่อการเพิ่มความสูง แต่เนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เพศ อายุ สุขภาพร่างกาย โรคประจำตัว เป็นต้น ทำให้การเห็นผลลัพธ์ช้าเร็วในแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงแนะนำว่าสามารถรับประทานต่อเนื่องได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงวัยที่เด็กกำลังสูง หรือในช่วงวัยทองของการเจริญเติบโต หรือในวัยผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดข้อจากภาวะข้อเสื่อม ชะลอการเกิดกระดูกพรุน ทั้งนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ลดความเครียด เพื่อให้ร่างกายนำประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุด


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go สามารถเริ่มรับประทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไร และแนะนำว่าอายุเท่าไรจึงจะควรเริ่มรับประทานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go สามารถเริ่มรับประทานได้ตั้งแต่อายุ 5 ปี เนื่องจากช่วงวัยก่อนเข้าสู่วัยรุ่น จะเป็นช่วงที่ร่างกายได้รับความสูงจากช่วงนี้มากที่สุด ถึงประมาณ 40% ของความสูงทั้งหมด ส่วนในช่วงวัยรุ่นเองก็มีส่วนช่วยให้สูงได้ประมาณ 15% เพราะฉะนั้น ช่วงวัยที่แนะนำว่าควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเพิ่มความสูงมากที่สุด คือช่วง 8-18 ปี


สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ต่อเนื่องได้นานเท่าไร


สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต เพื่อให้ร่างกายให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนอยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต ซ่อมแซม และสร้างเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เพิ่มเติมจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันที่อาจจะไม่ครบถ้วนเพียงพอ


เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพิ่มความสูง Hi Go ต่อเนื่องไปนานๆจะสะสมในร่างกายหรือไม่


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ไม่สะสมในร่างกาย แม้จะรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HiGo ประกอบไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อร่างกายนำสารอาหารเหล่านั้นไปใช้อย่างเพียงพอแล้ว ก็สามารถขับออกผ่านกระบวนการขับของเสียต่างๆในร่างกายได้ตามปกติ เช่นเดียวกับอาหารอื่นๆที่เราได้รับในชีวิตประจำวัน


สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ในปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่ระบุข้างกล่องได้หรือไม่


ไม่แนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go มากกว่าปริมาณที่แนะนำไว้ข้างกล่อง เนื่องจาก ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานต่อวัน จะให้ปริมาณสารสกัดต่างๆในขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพิ่มความสูง Hi Go มีผลข้างเคียงหรือไม่


ไม่มีผลข้างเคียง สามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง หรือหยุดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ประกอบไปด้วยสารอาหารที่เป็นโภชนาการจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับในทุกวัน


ข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go


ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีที่กำลังให้นมบุตร ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hi Go ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากนม และปลา นอกจากนี้ยังรวมถึงการแพ้ส่วนประกอบของแคปซูล เช่น เจลาติน ด้วย


นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถ อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณอยากสูงขึ้น เราแนะนำ


Comments


bottom of page